Приступно предавање, др Ружица Тодоровић, дипл. инж. маш

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термомеханика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: –        др Милош Бањац, редовни професор, –        др Мирко Коматина, редовни професор, –        др Богосав Васиљевић, ванр. проф. М.Ф. у пензији, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Ружици Тодоровић, дипл. инж. маш., дана 22.02.2018. године, са почетком у 14 часова, у сали 113/4 на Машинском факултету, са темом „Појаве прелажења топлоте“. више

Приступно предавање, др Тамара Бајц

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термотехника, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Маја Тодоровић, редовни професор, др Драган Туцаковић, редовни професор, др Франц Коси, ред. проф. М.Ф. у пензији, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање  кандидату др Тамари Бајц, дипл. инж. маш., дана 11.01.2018. године, са почетком у 13 часова, у сали 134/1 на Машинском факултету, са темом „Енергетски преглед зграда“.   више

Приступно предавање, др Жарко Мишковић

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Опште машинске конструкције, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Радивоје Митровић, редовни професор, др Божидар Росић, редовни професор, др Синиша Кузмановић, ред. проф., Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Жарку Мишковићу, дипл. инж. маш., дана 30.10.2017. године, са почетком у 14 часова, у амфитеатру А на Машинском факултету, са темом „Спојеви вратила и главчина“. више

Приступна предавања

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Драгомир Зековић, ред. проф., др Александар Обрадовић, ред. проф., др Никола Младеновић, ред. проф. др Зоран Стокић, ванр. проф., др Славиша Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Драгутину Ђурићу, дипл. инж. маш., дана 10.07.2017. године, са почетком у 11 часова, у сали 104 на Машинском факултету, са темом „Брахистохроно кретање конзервативних и неконзервативних механичких система“. Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за… више

Приступно предавање, др Тијана Весић Павловић

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Енглески језик, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Катарина Расулић, доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, др Ивана Трбојевић Милошевић, доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, др Твртко Прћић, ред. проф., Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, др Угљеша Бугарић, редовни професор, др Љубодраг Тановић, редовни професор, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Тијани Весић Павловић, професору енглеског језика и књижевности, дана 15.05.2017. године, са почетком у 10 часова, у сали 518 на Машинском факултету, са темом „Метафоричка лексика у енглеском језику машинске струке“. више

Приступно предавање, др Владимир Јовановић

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Технологија материјала – погонски материјали и сагоревање, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф., др Петар Гверо, ред. проф., Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Владимиру Јовановићу, дипл. маш. инж., дана 27.04.2017. године, са почетком у 09 часова, у сали 311 на Машинском факултету, са темом „Обновљива/био горива“ (7. предавање из предмета Горива и индустријска вода на Основним академским студијама). више

Приступно предавање, др Душан Тодоровић

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Процесна техника, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Александар Јововић, ред. проф., др Александар Петровић, ред. проф., др Дејан Радић, ред. проф., др Мирослав Станојевић, ред. проф. М.Ф. у пензији др Мирјана Кијевчанин, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет Београд, утврдила је да кандидат др Душан Тодоровић, дипл. инж. маш., према Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника и сарадника на Универзитету у Београду – Машинском факултету, испуњава све потребне услове за избор у звање доцента, осим једног који је дефинисан овим Правилником и сматра се обавезним условом, а то је да је кандидат у обавези да одржи приступно предавање, у складу са… више

Приступно предавање, др Ана Капиџић

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област ФИЗИКА, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: – проф. др Зоран Трифковић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, – проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду, – проф. др Јасмина Јовановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, – проф. др Небојша Ромчевић, научни саветник у Институту за Физику Универзитета у Београду, – проф. др Душан Поповић, ванредни професор Физичког факултета Универзитета у Београду. Констатује да је кандидат др Ана Капиџић, дипл. физичар примењене физике, поднео конкурсну пријаву за избор у звање доцента за ужу научну област ФИЗИКА, а да при томе нема педагошко искуство, па, у складу са Правилником… више

Приступно предавање, др Јелена Мунћан

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента на модулу за Биомедицинско инжењерство за ужу научну област Биомедицинско инжењерство, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Лидија Матија, ванр. проф. др Александра Васић Миловановић, ред. проф., др Драган Лазић, ред. проф. др Невена Стевановић, ред. проф. и др Ђуро Коруга, ред. проф. М.Ф. у пензији, утврдила је да кандидат др Јелена Мунћан, дипл. инж. маш., испуњава све услове конкурса.Заказује се приступно предавање кандидату др Јелени Мунћан, дипл. инж. маш., дана 18.01.2017. године, у 11 сати, у сали 300, са темом „Примена аквафотомике у биомедицинском инжењерству“. више