Обавештење о приступном предавању

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за
ужу научну област Друштвено – економске науке, односно Комисија за оцену
приступног предавања, у саставу:

  • др Никола Дондур, редовни професор – председник Комисије
  • др Весна Спасојевић Бркић, редовни професор
  • др Жаклина Стојановић, ред. проф., Универзитет у Београду, Економски
    факултет,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање
наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно
предавање дана 10.01.2019. године, у сали 514 на Машинском факултету, са темом
„Економска оцена еколошких ефеката развојних пројеката“, следећим кандидатима:

  • др Соњи Јосиповић, маст. екон., са почетком у 12:00 часова,
  • др Саши Ралетић Јотановић, дипл. екон. – мастер, Маркетинг, са почетком
    у 13:30 часова,
  • др Зорану Катанићу, маст. екон., са почетком у 15:00 часова.
поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.