Књига предмета за школску 2017/2018.г. и избор предмета на ОАС

У понедељак 02.10.2017.г. почео је избор предмета на ОАС и објављена је Књига предмета за ОАС, МАС и Докторске студије за школску 2017/2018. годину. више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПОДЗЕМНИ ВОДОНОСНИ СЛОЈ КАО СЕЗОНСКИ ТЕРМИЧКИ РЕЗЕРВОАР ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ“ докторанда мр РУЖИЦЕ ТОДОРОВИЋ, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд, 29.09.2017. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „СИСТЕМСКИ ПРИСТУП ОДЛУЧИВАЊУ У ИЗБОРУ ЛОКАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СКЛАДИШТА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА“ докторанда сц МОМЧИЛА ЂОРЂЕВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд, 22.09.2017. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ЧЕСТИЦА НЕЧИСТОЋА НА РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОТРЉАЈНИХ ЛЕЖАЈА“ докторанда ЖАРКА МИШКОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 24.07.2017. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „НАНОФОТОНСКИ ФИЛТРИ ЗА ПОТРЕБЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА“ докторанда ЈОВАНЕ ШАКОТЕ РОСИЋ, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд, 18.07.2017. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ТУРБУЛЕНТНО СТИШЉИВО СТРУЈАЊЕ У РАНК-ХИЛШОВОЈ ВРТЛОЖНОЈ ЦЕВИ“ докторанда ЈЕЛЕ БУРАЗЕР, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 14.07.2017. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „АЛГОРИТАМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ БИОФИЗИЧКОГ СТАЊА ЕПИТЕЛНОГ ТКИВА НА БАЗИ СПЕКТРОСКОПИЈЕ“ докторанда БРАНИСЛАВЕ ЈЕФТИЋ, маст. инж. електротехнике и рачунарства налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 14.07.2017. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МОДЕЛСКО ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ СТРУКТУРА СЛОЖЕНЕ ПРОСТОРНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ“ докторанда АНЕ ПЕТРОВИЋ, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд, 23.06.2017. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДЕЛ ВАЗДУХОПЛОВНИХ СИСТЕМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ докторанда мр МИРОСЛАВА ПАЈЧИНА, дипл. маш. инж. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 01.06.2017. год. више