Doktorska disertacija na uvid javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „Primena parametara mehanike loma na procenu preostalog veka zavarenih cevi u uslovima zamornog opterećenja“ “Application of fracture mechanics parameters to residual life assessment of welded pipes exploitation under fatigue loading“ doktoranda Radzeya Zaidi, dipl. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. više

Javna odbrana doktorske disertacije

ODLAŽE SE ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA DEJANA JEVTIĆA, mast. inž. maš., “ANALIZA UTICAJNIH PARAMETARA NA DINAMIKU AUTOMATSKOG TOPA PRI OPALJENJU METKA“, koja je zakazana na Mašinskom fakultetu u Beogradu, dana 30.11.2020. godine u vremenu od 13,00 časova u sali 518, pred Komisijom u sastavu: dr Dejan Micković, red. prof. MF u penziji, mentor, dr Predrag Elek, red. prof., dr Ivana Todić, doc., dr Miloš Marković, doc. i dr Darko Vasiljević, naučni savetnik, Institut za fiziku Beograd.         više

Javna odbrana doktorske disertacije

MR SRĐAN FILIPOVIĆ, dipl. inž. maš., braniće doktorsku disertaciju “RAZVOJ MODELA STRUČNOG USAVRŠAVANJA INŽENJERA ODRŽAVANJA ZA STICANJE EVROPSKOG SERTIFIKATA“, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, dana 27.11.2020. godine u vremenu od 11,00 časova u sali 514, pred Komisijom u sastavu: dr Branislav Rakićević, red. prof., dr Vladimir Popović, red. prof., dr Goran Šiniković, vanr. prof., dr Emil Veg, doc. i dr Slaven Tica, vanr. prof., Saobraćajni fakultet Beograd. više

Javna odbrana doktorske disertacije

ALEKSANDRA DRAGIČEVIĆ, dipl. inž. maš., braniće doktorsku disertaciju “BIOMEHANIČKA I OPTIČKA KARAKTERIZACIJA EPIDERMALNOG TKIVA“, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, dana 18.11.2020. godine u vremenu od 14,00 časova u sali 518, pred Komisijom u sastavu: dr Lidija Matija, red. prof., mentor, dr Zoran Krivokapić, akademik, red. prof., komentor, Medicinski fakultet Beograd, dr Aleksandra Vasić-Milovanović, red. prof., dr Branislava Jeftić, doc. i dr Goran Lazović, vanr. prof. više

Javna odbrana doktorske disertacije

GORAN ĐURIĆ, mast. inž. maš., braniće doktorsku disertaciju “METODOLOGIJA OPTIMIZACIJE EFEKATA PROTOKA PODATAKA NA BAZI INTEGRACIJE STRUKTURNE SISTEMSKE ANALIZE I RIZIKA“, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, dana 12.11.2020. godine u vremenu od 17,00 časova u sali 211, pred Komisijom u sastavu: dr Časlav Mitrović, red. prof., mentor, dr Aleksandar Bengin, red. prof., dr Mirjana Misita, red. prof., dr Goran Vorotović, doc. i dr Danijela Tadić, red. prof., Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka. više