Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисетрацији „ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ДВОКОМПОНЕНТНИХ ПОГОНСКИХ ПУЊЕЊА РАКЕТНИХ МОТОРА СА ЧВРСТОМ ПОГОНСКОМ МАТЕРИЈОМ (DESIGN AND OPTIMIZATION OF DUAL-PROPELLANT GRAINS OF SOLID ROCKET MOTORS)“ студента MOHAMMED ALAZEEZI, маст. инж. маш., налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.