„АБЦ Производ“ из Ужица тражи дипломираног машинског инжењера

Фабрика термотехничких уређаја „АБЦ Производ“ из Ужица тражи дипломираног машинског инжењера. Предност смер процесна техника или производно машинство. Најмодернија светска опрема, неограничене могућности напредовања, сталан и дугорочан посао. „АБЦ ПРОИЗВОД“ д.о.о. Милоша Обреновића 2, 31000 Ужице Телефон: 031/563-448 Е-маил: office@abcproizvod.rs више

Ранг листа пријављених кандидата МАС и ДАС

Ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину МАС у шк. 2019/2020 г. по: броју бодова модулима Ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину ДАС у шк. 2019/2020 г. по: броју бодова више

Обавештење за уписане студенте на ОАС, МАС И ДАС у школској 2019/2020. години

Обавештавају се студенти уписани на ОАС, МАС и ДАС у школској 2019/2020. години да имају обавезу да изаберу предмете електронским путем у периоду од 07.10.2019. године закључно са 10.10.2019. године, и да затим провере додељене предмете. У случају нејасноћа јавити се Служби за студентске послове сваког радног дана у времену од 12:30 до 14:30 сати. Сваки студент треба да изабере предмете за текућу школску 2019/2020 годину, јер уколико их не изабере неће моћи да их слуша или полаже у испитном року. Студенти који нису положили испит у школској 2018/2019.години: а) Похађају наставу: -предмет прве године ОАС ………… смена 9 и 10 -предмет друге године ОАС ……….. смена 6 -предмет треће године ОАС ……….. смена 5 Студенти који су изабрали слушање… више

Позиви за одлазну мобилност студената –два универзитета у Француској

У оквиру програма Erasmus+ објављен је нови позив за стипендирану одлазну мобилност студената нашег Универзитета и то на два универзитета у Француској: Bordeaux Institute of Technology, Institut Polytechnique des Sciences Avancees (IPSA). Обе мобилности ће се реализовати у пролећном семестру школске 2019/20. године. Рок за пријаву је 28.10, односно 05.11.2019. године. Пријављивање се обавља преко платформе Mobion Универзитета у Београду: https://mobion.bg.ac.rs/ На овој платформи могу се наћи информације о свим отвореним позивима, начину пријављивања, потребним документима, роковима и сл. За додатне информације студенти се могу јавити продекану за међународну сарадњу (proint@mas.bg.ac.rs, канцеларија 120/3). више

Теслини дани енергетике 2019.

Расписан је конкурс зa избoр нajбoљих студeнтских aкaдeмских рaдoвa (прojeкти, мaстeр и зaвршни рaдoви) кojи су рeaлизoвaни у пeриoду oд 01. октобра 2018 дo 01. септембра 2019. гoдинe, a кojи су oбрaђивaли тeмe из eнeргeтикe и тeмaтски су вeзaни зa дeлaтнoст члaницa ПУ “Eлeктрoмaшинoгрaдњa, чиме потписнице Споразума настављају свој десетогодишњи, традиционални, ангажман на подстицању младих стваралаца да се баве темамама које су од великог значаја за развој Републике Србије. Више о овоме можете погледати у прилогу. више

Војнотехнички институт – Отворена врата за будуће стипендисте

У оквиру даљег промовисања конкурса Војнотехнички институт 8.10.2019. године у 11 часова организује Отворена врата за будуће стипендисте. Студенти ће моћи да обиђу секторе Војнотехничког института као и лабораторије у којима ће моћи да се запосле после завршених мастер студија. Прилог: Допис више

Обавештење и упозорење студентима

Обавештавају се студенти свих нивоа студија (ОАС, МАС и ДАС) да морају бити уписани у школску 2019/2020. годину. Уколико то не ураде, на основу Закона о високом образовању, члан 109. ЗВО, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА. Престанак статуса студента Члан 109. ЗВО Статус студента престаје у случају: 1) исписивања са студија; 2) завршетка студија; 3) неуписивања школске године; 4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад; 5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи. Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус… више

Стипендије Министарства одбране – Отворена врата Војнотехниког институтa

Министарство одбране је расписало конкурс за стипендирање ученика и студената у предстојећој школској години. Стипендисти би били ангажовани у Војнотехничком институту у Београду, а у овом позиву исказана је потреба за будућим инжењерима који сада студирају на следећим модулима мастер студија: ваздухопловство, системи наоружања, термотехника и моторна возила. Сви детаљи конкурса могу се видети на следећем линку: http://www.mod.gov.rs/lat/14132/konkurs-za-dodelu-ucenickih-odnosno-studentskih-stipendija-za-skolsku-2019-2020-godinu-14132 Рок за пријаву на конкурс је 31. октобар 2019. Обавештавамо заинтересоване студенте да у циљу даљег промовисања овог конкурса Војнотехнички институт (Ратка Ресановића 1) организује 8.10.2019. године у 11 часова Отворена врата за будуће стипендисте. Студенти ће моћи да обиђу секторе ВТИ, као и лабораторије у којима ће моћи да се запосле после завршених мастер студија. Такође, студенти ће добити сва потребна… више

Упис на више године ОАС, МАС и ДАС

Обавештавамо студенте да ће се упис на више године ОАС, МАС и ДАС, обавити од 30.09.2019.г. до 06.10.2019.г., док ће се избор предмета обавити од 07.10.2019.г. до 11.10.2019.г. Напомињемо да студенти тек по уписивању школске 2019/2020. г. могу да приступе избору предмета за уписану школску годину. Упис ће се одвијати сваког дана, на шалтерима Службе за студентске послове од 9:00 до 15:00 сати, са паузом од 11:45 do 12:30 сати. више