Курс “Вештине управљања каријером” – отворено пријављивање

Универзитетски центар за развој каријере током актуелног семестра реализује нови циклус курса “Вештине управљања каријером“ за студенте Универзитета у Београду. Курс је намењен пре свега студентима завршних година основних и матер студија који желе да спремније закораче у ново поглавље развоја каријере након факултета. Кроз различите активности, задатке, алате за самопроцену, вежбе и ресурсе полазници ће добити одговоре на питања као што су: Који су моји квалитети? Како видим своју каријеру? Које опције ми стоје на располагању? Зашто и како се планира каријера? Како се постављају циљеви? Како и где могу да тражим посао? Како да се успешно представим послодавцу? и многа друга. Курс обухвата седам недељних сусрета (предавања, радионица и симулација) у трајању од два до три сата и… више

Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића

Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева: учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија. На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду. Више о овом конкурсу можете погледати у прилогу. Прилог: Одлука и Пријава више

Кaриjeрнo ћaскaњe у Нaучнo-тeхнoлoшкoм пaрку Бeoгрaд

Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Унивeрзитeтски цeнтaр зa рaзвoj кaриjeрe и сaвeтoвaњe студeнaтa oргaнизуje Кaриjeрнo ћaскaњe у Нaучнo-тeхнoлoшкoм пaрку Бeoгрaд у срeду, 26.фeбруaрa 2020.гoдинe сa пoчeткoм у 16 чaсoвa. Aкo имaтe жeљу дa сe у oпуштeнoj aтмoсфeри упoзнaтe сa прeдстaвницимa кoмпaниja члaницa Нaучнo-тeхнoлoшкoг пaркa кoje рaзвиjajу инoвaциje у oблaсти инфoрмaциoних тeхнoлoгиja и других срoдних oблaсти, приjaвитe сe зa учeшћe нa Кaриjeрнoм ћaскaњу кoje oргaнизуjeмo у срeду, 26.фeбруaрa 2020.гoдинe сa пoчeткoм у 16 чaсoвa у Нaучнo-тeхнoлoшкoм пaрку Бeoгрaд нa Звeздaри. Бићe тo сjajнa приликa дa сe инфoрмишeтe и чуjeтe сaвeтe oд зaпoслeних у рaзличитим кoмпaниjaмa, дa рaзjaснитe нeдoумицe, дa сaзнaтe кaквe су мoгућнoсти и услoви зa прaксу, зaпoслeњe или сaрaдњу нa прojeктимa. Инспирaтивни сaгoвoрници пoмoћи ћe вaм сaвeтимa кaкo дa идeje прeтoчитe… више

Стипендије за летње курсеве немачког језика у Баварској

Баварски академски центар за Централну, Источну и Југоисточну Европу (BAYHOST) објавио је позив за стипендирање студената који би желели да у току лета 2020. године похађају курсеве немачког језика на универзитетима у Баварској. Основни услови су да је студент одслушао најмање два семестра на матичном универзитету, као и да већ поседује најмање Б1 ниво знања немачког језика. Пријављивање траје до 23. марта 2020. године. Сви детаљи о курсевима, условима и начину пријављивања могу се наћи на ОВОМ линку. више

Конкурс Центрa за трансфер технологије

Расписан је конкурс за посао у Центру за трансфер технологије Универзитета у Београду, на позицији Координатора пројеката из области иновација, трансфера технологије и сарадње са привредом. Конкурс је отворен за дипломиране свих факултета на студијама другог степена, који поседују радно искуство у трајању од најмање годину и одлично знање енглеског језика. У прилогу се налазе сви детаљи конкурса. више

Пријава испита за фебруарски испитни рок

Према Календару наставе пријава испита у фебруарском испитном року школске 2019/2020. године обавиће се у периоду 27.01. – 28.01.2020. године. Скреће се пажња студентима да неће моћи да приступе пријави испита у случајевима: Нису уписани у шк. 2019/2020 годину; Непотписане Изјавe о финансијском задужењу за текућу школску годину; Кашњења у плаћању рата школарине. Информације о ратама, датумима доспећа и укупном стању дуга, студент може да прати на свом студентском сервису. У случају било каквог неслагања, студент се може обратити службеницима на шалтерима службе за студентске послове. Треба имати у виду да је потребно до 48 часова за обраду уплата, па то узмите у обзир и ваше уплате обавите на време. више

Стипендије за мастер и докторске студије у Кини

Престижни кинески универзитет Xi’an Jiaotong University (XJTU) објавио је позив за стипендирање страних студената. Реч је о стипендијама за мастер и докторске студије које започињу школске 2020/21. године. У прилогу можете наћи детаљније информације о самом универзитету, студијским програмима и начину пријављивања. Рок за пријављивање је 15. март 2020. године. више

Распоред дежурстава службе за студентске послове

Поштоване колегинице и колеге, распоред дежурстава Службе за студентске послове у периоду од 30.12.2019. год. до 08.01.2020.године је: 30.12. 2019.год од 10 до 13 часова, 31.12. 2019. год. од 10 до 13 часова, 03.01. 2020.год. од 10 до 13 часова, 06.01. 2020. год. од 10 до 13 часова Шеф Службе за студентске послове више

Накнадна додела диплома

Поштоване колегинице и колеге, додела диплома свима вама који нисте били у могућности да присуствујете свечаној додели, биће организована у петак 27.12.2019.год. у 13 часова у кабинету шефа Службе за студентске послове. више

Пријава испита за јануарски испитни рок

Према Календару наставе пријава испита у јануарском испитном року школске 2019/2020. године обавиће се у периоду 23.12. – 27.12.2019. године. Скреће се пажња студентима да неће моћи да приступе пријави испита у случајевима: Нису уписани у шк. 2019/2020 годину; Непотписане Изјавe о финансијском задужењу за текућу школску годину; Кашњења у плаћању рата школарине. Информације о ратама, датумима доспећа и укупном стању дуга, студент може да прати на свом студентском сервису. У случају било каквог неслагања, студент може да се обратити службеницима на шалтерима службе за студентске послове. Треба имати у виду да је потребно до 48 часова за обраду уплата, па то узмите у обзир и ваше уплате обавите на време. више