Prof.dr Aleksandar Obradović-Od Mašinijade do SANN-a  

Prof. Obradović i prof. Branko Dragović

Svečanom dodelom diplome o članstvu u Srpskoj akademiji nelinearnih nauka (SANN), prof. dr Aleksandar Obradović sa Katedre za mehaniku Mašinskog fakulteta, zavnično je postao dopisni član ovog uglednog naučnog udruženja. Na svečanosti obeležavanja 20-godišnjice SANN u Matematičkom institutu SANU, prof. Obradoviću diplomu je uručio predsednik tog udruženja,  Branko Dragović.

Početkom aprila, Skupština SANN je jednoglasno prihvatila predlog trojice akademika SANN – prof. dr Vladana Đorđevića, prof. dr Miloša Kojića i prof. dr Ranislava Bulatovića – da prof. Obradović bude izabran za dopisnog člana i to na osnovu publikovanih rezultata  u oblasti primene savremene matematičke teorije optimalnog upravljanja na različite probleme optimalnog upravljanja kretanjem mehaničkih sistema.

Sa prof. Vujučićem i prof. Đorđevićem

Jedan od važnih ciljeva SANN je povezivanje i saradnja naučnika koji se bave različitim nelinearnim oblastima u okviru matematike, mehanike, fizike, fizičke hemije, hemije, geologije, astronomije, teorije stabilnosti, teorije upravljanja, kibernetike, ekonomije i dr. Značajan naučni doprinos u ovim naučnim disciplinama dali su i brojni profesori Mašinskog fakulteta u Beogradu. Među istaknutim članovima Srpske akademije nelinearnih nauka bili su i prof. dr Viktor Saljnikov, prof. dr Radomir Ašković i prof. dr Ljubomir Ćirić, a jedan od osnivača SANN je akademik, prof. dr Vladan Đorđević.

Prof. Obradović, koji je, inače, i član Matičnog naučnog odbora MPNTR za matematiku, kompjuterske nauke i mehaniku, profesionalnu karijeru je  započeo 1987. godine kao asistent na Katedri za mehaniku. Odličan uspeh tokom studija i tri uzastopno osvojena mesta na takmičenjima u znanju iz mehanike na Mašinijadama u tadašnjoj SFRJ, bili su osnovni razlog da mu tadašnji dekan MF, istaknuti profesor Ljubodrag Radosavljević ponudi posao na fakultetu.

Sa studentima Lukom i Jagošem

Prisećajući se profesionalnih početaka na MF, naš sagovornik se sa simpatijama osvrnuo na reči prof. Radosavljevića „da ima asistenta sa srednjom ocenom u toku studija jednakoj gravitacionom ubrzanju (g=9,81) i da je logično da se sa takvim prosekom odabere mehanika a ne neka druga naučna disciplina“. „Iz tih razloga posebno sam počastvovan što dodeli diplome o članstvu u SANN prisustvuju i studenti MF Luka Miličić i Jagoš Stojanović, koji su na ovogodišnjoj 58. Mašinijadi u Bugarskoj, osvojili ubedljivo prvo mesto na takmičenju iz mehanike,“ istakao je prof. Obradović, koji je pripremao i vodio tim MF na ovom takmičenju.

Kada je reč o njegovom naučnom radu, naš sagovornik s ponosom ističe da je mentor njegove doktorske disertacije bio prof. dr Josif Vuković, doktorand čuvenog prof. dr Veljka Vujučića, koji je, iako u poodmaklim godinama, prisustvovao svečanoj dodeli diplome o članstvu. „Posebno sam srećan zbog prisustva prof. Vujičića, ali mi je istovremeno žao što sa nama više nisu prof.dr Josif Vuković, prof.dr Vukman Čović i prof.dr Aleksandar Bakša sa Matematičkog fakulteta u Beogradu, koji su me uvodili u  mehaniku i teoriju optimalnog upravljanja i koji su najzaslužniji za moj profesionalni razvoj. Ovim putem želim da im se još jednom zahvalim na svemu, kao i prof. dr Lazaru Rusovu, koji je očinski brinuo o naučnom razvoju svih članova naše Katedre“, istakao je prof. Obradović.

Svečana sednica Skupštine SANN

Katedra za mehaniku Mašinskog fakulteta je veoma aktivna u naučnoj zajednici u oblasti mehanike. „Trudimo se da rezultati iz doktorskih disertacija odbranjenih na našoj katedri budu publikovani u najbolje rangiranim časopisima“ istakao je naš sagovornik. Kao primer naveo je doktorsku disertaciju doc. dr Radoslava Radulovića iz koje je čak pet radova objavljeno u najboljim svetskim časopisima u oblasti mehanike, tri kategorije M21a  i dva kategorije M21.  „Imamo i vrlo jasno definisanu kadrovsku politiku da zapošljavamo samo najbolje studente i studente generacije, tako da ni u narednom periodu ne treba brinuti za budućnost naučnoistraživačkog rada na Katedri“, zaključio je na kraju prof. dr Aleksandar Obradović.

 

(Izvor: Mašinski fakultet)

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.