Важна улога студентских организација

Студентске организације имају важну улогу у раду Машинског факултета. Ови млади људи, који представљају нову генерацију академаца, добро знају да школовање не обликује појединца само као стручњака, већ и као човека, који мора да буде спреман да одговори на све професионалне и друштвене изазове.  Тим поводом разговарали смо са Милошем Ђоковићем, студентом продеканом МФ.

По дефиницији, Студент продекан и Студентски парламент  су мост у комуникацији студената и управе факултета, посебно када је реч о заштити права и интереса студената. Колико се студентски глас чује међу Управом МФ?

Основна функција Студента продекана и Студентског  парламента је успостављање комуникације између студената и управе факултета и остварује се кроз учешће студентских представника у раду  Деканског колегијумa, ННВ-а и кроз Савет факултета. Студентски представници заступају  интересе студената и помажу им у остварењу њихових права у домену наставе, студија, унапређења студентског стандарда, а с друге стрне, обавештавају их  о раду органа на чијим седницама присуствују.  Када је реч о унапређењу студентског стандарда, посебно су важне активности које обухватају разне програме ваннаставних активности и међуфакултетску и међународну сарадњу. Чланови деканског колегијума препознали су  залагање студента продекана и парламента и дали пуну подршку за реализацију многобројних активности чији је циљ усавршавање студената МФ. Такође, вођена познатом паролом „Студент је увек у праву“ Управа факултета максимално излази у сусрет студентима и помаже им да своје идеје спроведу у пракси. Представници студената МФ су веома поносни на успешну сарадњу са Управом факултета.

Колико је важна сарадња студента продекана и Студентског парламента и шта је то,  по чему се активности студената на Машинском факултету, суштински разликују од активности колега на другим факултетима Београдског универзитета?

Студента продекана бира Савет факултета на предлог Студентског парламента, што значи да изабрани представник студената има поверење и пуну подршку својих колега. Студентски представници од почетка имају добро координирану сарадњу, што је један од најважнијих услова за успешну реализцију постављених циљева и задатака. Такав амбијент у великој мери олакшава рад студента продекана, који предлаже мере за унапређење студентског стандарда, заступа и представља студенте МФ-а и ван факултета, кординира рад студената на ваннаставним активностима као и рад студентских организација на факултету.

Студентски представници на МФ су озбиљно приступили својим функцијама и према установи на којој живе и раде одређени период свог живота. Ако се узму у обзир велики расположиви капацитети на МФ који се огледају у учионицама и салама за учење, највећим амфитеатрима, високо опремљеним лабораторијама створени су сви услови и добре предиспозиције за реализацију великог броја активности. Суштинска разлика у односу на активности осталих факултета БУ је у томе да је МФ, кроз своје активности повезао велики број других факултета и оформио једну велику целину, који размењују стечена знања из различитих области и примењују иста, у иновацијама који доносе напредак и развој, како високошколских установа тако и напредак сваког појединца.

Током прошле и ове године акценат сте ставили на помоћ колегама у области образовања и стручног усавршавања. Међу бројним активностима издваја се  пројекат – Групно спремање испита. Шта је циљ овог пројекта?

Младе колеге које желе да уче и усавршавају се, понекад наилазе на одређење проблеме који се самостално много теже решавају. Уочивши проблем,  Студентски парламент МФ је иницирао  пројекат „Групно спремање испита“.  Циљ је да студенти, још једном, пред испит, утврде стечено знање и разјасне евентуалне нејасноће, како би без тешкоћа положили испит, остварили боље оцене и већу пролазност. Ова групна атмосфера, је по оцени многих студената веома корисна за рад што се може видети и по оствареним успесима у Испитним роковима.

Које би активности још издвојио.

Поред групног спремања испита, организовали смо и бесплатне курсеве страних језика. Курсеви су реализовани у сарадњи са  студентима Филолошког факултета, а студенти могу да похаћају наставу за 10 различитих језика на почетном и напредном нивоу. Стручне посете студената компанијама, су, такође, саставни део образовања машинских инжењера. Једну такву посету реализовали смо током октобра компанијама у Словенији. Организовали смо и велики број хуманитарних акција као што су Караоке вече,  Stand-up вече и прикупљање пакетића за малишане организованих у сарадњи са студентима Рударско-геолошког и Електротехничког факултета.

Велику пажњу посветили сте и студентима из афирмативних група и нарушеног социо-економског статуса.
Студентима ових групација омогућена је смањена цена школарине или су потпуно ослобођени плаћања у зависности од степена угрожености. Циљ је да се свакоме мора пружити прилика и омогућити да ради у животу оно што жели.

На чему је акценат ове године?
Издвојио бих Конгрес студената технике на Златибору, који је одржан пету годину за редом. Циљ Конгреса је подизање свести студената техничких факултета о значају различитих аспеката енергетског, информационог,  геолошког потенцијала за напредак и развој нове технологије. Конгрес сваке године окупи више од 250 студената и професора из земље и региона. Затим, ту је Сајам пракси под називом „Career info“ који има за циљ да окупи велики број фирми на МФ из области машинства који ће нашим студентима понудити праксу и запослење након завршених студија. Свакако треба поменути и  Израду и презентовање научноистраживачких радова студената МФ, као и активности на промоцији МФ међу средњошколцима и будућим бруцошима МФ.

Каква је сарадња са другим машинским факултетима у Србији и региону и на шта стављате акценат?

МФ може да се похвали веома успешном сарадњом са Машинским факултетима у региону.
Машински факултет у Београду зачетник је великог броја МФ у земљи и региону, а  у претходном семестру угостио је студенте и професоре МФ у Бања Луци и Сарајеву. Ова сарадња је веома важна јер се успоставља мрежа младих истраживача из области машинства који ће у будућности предузимати заједничке кораке на унапређењу, иновацијама ,усавршавању технологија и примену стеченог знања на својим факултетима.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.