Још једна међународна потврда квалитета МФ

Сертификационо тело TÜV Rheinland недавно је спровело другу проверу усаглашености, односно одржавања система менаџмента квалитетом Машинског факултета према стандарду ISO 9001 и потврдило изврсност наше институције у областима високог образовања, научноистраживачке делатности и пружања инжењерских услуга у међународним оквирима.

Као изузетно позитивни налази током провере истакнути су: сарадња и обострано користан партнерски однос са индустријом, праћење захтева и потреба окружења, примењени истраживачки пројекти којима се решавају потребе индустрије, планирање и развој студијских програма и управљање системом менаџмента квалитетом.

Машински факултет од прошле године примењује међународно призната начела менаџмента квалитетом, па тако поседује и међународно признати сертификат ISO 9001 Стандард ISO 9001 специфицира захтеве за систем менаџмента квалитетом када организација жели да покаже своју способност да доследно пружа услуге које испуњавају захтеве корисника и одговарајућих закона и прописа и има за циљ да повећа задовољство корисника ефективном применом и сталним унапређењем система.

План Машинског факултета је и врло брз прелазак на нову верзију стандарда ISO 9001:2015, која ће отворити нове могућности за унапређење система и јос веће задовољство студената, привреде, оснивача и других заинтересованих страна.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.