Нове технологије у расхлади – CO2 расхладни флуид

У оквиру КГХ недеље, водећи стручњак за CO2 расхладне системе и технички менаџер у компанији Danfoss за Источну Европу, господин Марк Север, одржао је предавање пред бројним аудиторијумом на Машинском факултету у Београду. Предавању под називом „Danfoss решења за CO2 расхладне системе“ присуствовали су студенти прве и друге године МАС-а на Модулу за термотехнику, као и бројни гости из привреде.

Током предавања акценат је стављен на нове технологије у расхлади, а посебно је истакнута примена природног расхладног флуида CO2 у решењима за комерцијално и индустријско хлађење, као и његов повољан утицај на животну средину, за разлику од синтетичких расхладних флудиа – фреона.

У дискусији која је уследила, присутне је интресовала перспектива оваквих расхладних машина и топлотних пумпи, као и то да ли су то дугорочна решења.

Предавање је одржано у сарадњи са комапнијом Danfoss,  a у оквиру наставних планова и програма на предмиетима из области расхладне технике, како би се студентима приближила практична примена нових технологија.

(Извор: Машински факултет)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.