Нова генерација младих лидера: Вештине за бољу будућност

У данашњем свету, у коме се технологија и пословни свет брзо мењају, од пресудне је важности да наши студенти поседују све врсте потребних знања и вештина. Извештај Светског економског форума „Future of Jobs 2023” показује да се свет трансформише невиђеном брзином и да су међу десет најтраженијих вештина, првих пет тзв. меке вештине (soft skills), што указује на промену парадигме у свету пословања.

Катедра за индустријско инжењерство је препознала ову потребу и током протеклог семестра организовала низ гостујућих предавања која су студентима пружила драгоцене спознаје и знања и развој тзв. “меких вештина”, припремајући их за успешну будућност у динамичном, дигиталном добу.

Др Војин Ракић, редовни професор и научни саветник, директор је Центра за биоетичке студије и шеф Међународне катедре за биоетику за Европу, Центра за сарадњу Светске медицинске асоцијације (WMA), одржао је студентима предавање под називом „Етика и информационе технологије“.

Његово предавање је било провокативно и изазовно, постављајући кључна питања о моралним дилемама у свету технологије.  Студенти су увидели да технолошки напредак није само питање иновација, већ и одговорност према друштву и будућности. Др Ракић је показао студентима како да доносе морално утемељене одлуке у дигиталном добу, наглашавајући важност етичких принципа у развоју и примени различитих врста технологија.

Др Станислав Карапетровић, редовни професор на Техничком факултету Универзитета Алберта у Канади, одржао је предавање под називом “СТАНдарди квалитета”.

Др Карапетровић је, с лакоћом и  стручношћу, објаснио  кључне аспекте у постизању врхунског квалитета у разним индустријама, откривајући  важност  системског  и процесног приступа  у  производњи  и  пружању  услуга.  Студенти  су  с  одушевљењем  упијали  ова  корисна  знања  и  схватили  да менаџмент  квалитетом  није  само  пожељан,  већ  и  неопходан  за  успех  у  модерном  пословном  свету.

Мирко Гавриловић, водећи ревизор за ISO стандарде у компанији SGS, представио је студентима непроцењив утицај стандарда на квалитет и ефикасност у раду кроз предавање „Примена стандарда у индустрији“.

Кроз практичне примере и јасна објашњења, г. Гавриловић је показао како стандарди омогућавају постизање доследности и  побољшање пословних процеса. Студенти су схватили да стандарди нису само „бирократски намети“, већ су кључни алат за постизање успеха у пословању.

Дејан Ристановић,  један од првих стручњака у Србији у области рачунара,  одржао је предавање под називом „Пословни  модели  у  индустрији  софтвера“.

Ристановић  је  поделио  своје  знање  и  искуство,  откривајући  тајне  успешног  пословања  у  динамичном  свету  софтверских  решења.  Студенти  су  стекли  јасну  слику  о  кључним  елементима  за  стварање  и  имплементацију  профитабилних  пословних  модела,  те  разумели  да  су  иновативност  и  адаптибилност  кључ  за  успех  у  брзо  промењивом  дигиталном  добу.

Захваљујући  овим  предавањима,  студенти  су  стекли  драгоцена  знања  и  вештине  које  ће  им  омогућити  да  се  успешно  носе  с  изазовима  дигиталног  доба  и  да  постану  лидери  у  својим  пољима.

По стицању знања на редовним предметима и уз овакве гостујуће предаваче, наши студенти кажу да су спретни  у  анализи  етичких  дилема,  да схватају  важност  стандарда,  и  да су спремни    да  се  супротставе  конкуренцији  кроз  развој  иновативних  и  профитабилних  пословних  модела.

(Извор: Катедра за индустријско инжењерство)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.