Др Тамари Бајц и асистенту Александру Јокићу награда за најбољи научни рад

Задужбина Ђоке Влајковића доделила је наградe за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду за 2023. годину, а међу добитницима су и двоје наставника Машинског факулета у Београду – др Тамара Бајц, ванредни професор на Катедри за темотехнику и Александар Јокић, асистент на Катедри за производно машинство.

Др Тамара Бајц добила је прву награду за најбољи научни рад у групацији техничко-технолошких наука на тему: “Potential of usage of the floating photovoltaic systems on natural and artificial lakes in the Republic of Serbia”, ауторки Тамаре Бајц и Данке Костадиновић, објављен у међународном часопису изузетних вредности Journal of Cleaner Production (Q1, IF:11,1, М21а, ранг 22/275), 2023. DOI: doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138598.

Асистент Александар Јокић, добитник је друге награде за најбољи научни рад, такође, у групацији техничко-технолошких наука, за рад под називом: „Semantic segmentation based stereo visual servoing of nonholonomic mobile robot in intelligent manufacturing environment“, аутора Александра Јокића, Милице Петровић и Зорана Миљковића, објављен у међународном часопису изузетних вредности Expert Systems with Applications (Q1, IF:8,5, М21а, ранг 23/275), 2022. DOI: doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116203.

Награђени радови изабрани су конкуренцији од укупно 33 научних радова.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.