Научне конференције: Процесинг 24 и IEEP 24 – од 29. до 31. маја 2024. године у Београду

Друштво за процесну технику и Друштво термичара Србије, уз суорганизацију Привредне коморе Србије, организују научно-стручне скупове са међународним учешћем Процесинг 24 – 37. Међународни конгрес о процесној индустрији и  IEEP2024 – IX Регионална конференција: Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама југоисточне Европе.

Научно-стручни скупови ће бити одржани у од 29. до 31. маја 2024. у Београду, у просторијама Прив редне коморе Србије.

Обе конференције представљају изванредну прилику за размену знања и искустава,  као и за упознавање са најновијим достигнућима у областима процесног инжењерства и енергетике и заштите животне средине.

Као и претходних година, оба скупа ће окупити широк спектар учесника, представнике научне заједнице,  стручњаке из индустрије, представнике компанија и друге релевантне интересне групе из земље и света.

Научној заједници се пружа прилика да прикаже своја истраживања и резултате и идеје кроз презентације и дискусије, да се повеже са колегама из индустрије, упозна се са резултатима најновијих истраживања и технолошким иновацијама из земље и иностранства. Учешћем на Процесинг ’24 и IEEP2024 учесницима се пружа и могућност да своја истраживања и радове представе широј академској заједници кроз публикацију у домаћим и међународним часописима, који се вреднују за изборе у истраживачка, научна и академска звања.

Позивамо вас да до 15. марта 2024. године пријавите радове и прикажете ваше резултате истраживачких и примењених индустријских пројеката. Детаљније информације о научно-стручним скуповима, теме, рокове за пријаву тема, апстракте и завршне радове можете да погледате ОВДЕ.

За све додатне информације о конфренцији Процесинг ’24 можете да се обратите на e-mail: procesing@smeits.rs или да се информишете на сајту конференције. За више информација o  IX Регионалној конференцији IEEP24 обратите се на email: ieep-2024@drustvo-termicara.com или погледајте на сајту  IEEP24.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.