Избор предмета (ОАС и МАС) шк. 2023/24 година

Избор предмета које желите да вам буду додељени у шк. 2023/24 години врши се преко студентског сервиса у следећим терминима:

ОАС – среда, 04.10. – петак, 06.10.

МАС –  уторак, 10.10. – среда, 11.10.

Бирaњe прeдмeтa нa студeнтскoм сeрвису нe знaчи и aутoмaтску дoдeлу тих прeдмeтa – тo je сaмo списaк жeљa, а тeк пo oбрaди свих пријава студeнтима ће бити дoдeљeни прeдмeти зa шк. 2023/24 годину.

Студенти су дужни да провере додељене предмете а у случају недоумица треба да се имејлом обратите

Служби за студентске послове на адресу ssp@mas.bg.ac.rs

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.