Информација у вези правила уписа у више године студија

Објашњење везано за вест „Упис студената у више године или обнове година школске 2023/24 за ОАС и МАС“ која је објављена 19.9.2023.г. у рубрици „Обавештења“ на сајту факултета:

Услови за упис виших година су дефинисани Правилником о Основним академским студијама на Универзитету у Београду – Машинском факултету који је усвојен на седници Наставно-научног већа 13. јануара 2023.г. и објављен на сајту факулетата.

 Правилник је у потпуности усклађен са Законом о високом образовању (Члан 102.).

 Примена новог Правилника нема за последицу повећање било каквог финансијског издатака за студенте.

Студентима ће ове године бити омогућено да бирају предмете до укупно 78 ЕСПБ.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.