Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

РАЗВОЈ ФАМИЛИЈЕ ХИБРИДНИХ ДЕЛФИН АЕРОПРОФИЛА докторанда ЗОРАНЕ ДАНЧУО, дипл.инж.маш.

 налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 Београд,  08.09.2023. год.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.