Гост МФ: Академик, проф. др Милош Којић – 14. септембар, 12 часова, Свечана сала 211

Српско друштво за механику и Машински факултет Универзитета у Београду позивају вас на предавање „Један преглед наше методологије и нумеричких решења у области инжењеринга и биоинжењеринга“, које ће одржати академик САНУ, др Милош Којић , редовни професор у пензији Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Предавање ће бити одржано у четвртак, 14. септембра, у Свечаној сали (211/II) Машинског факултета, са  почетком у 12 часова.

Академик Којић ће се осврнути на најважније теме на којима је радио у току своје вишедеценијске професионалне каријере. Између осталог, представиће софтверски пакет ПАК (Програм за анализу конструкција) на бази коначних елемената, чији је иницијатор и руководилац развоја. Овај програм данас обухвата велики број области механике солида, флуида и спрегнутих поља физичких величина, као и моделе на више скала. На развоју методологије и софтвера је учествовао и данас је ангажован велики број сарадника, међу којима је више од 15 професора Универзитета у Крагујевцу.

На предавању ће бити речи и о “Governing Parameter Method” и њеној примени на нееластично деформисање солида, као и о “Kojic Transport Model”-у, као генералном концепту моделирања на више скала градијентно генерисаних поља у биолошким системима. Поред описа методолигије биће показана решења из примене на реалним моделима из инжењерске праксе и медицине.

Биографија академика Милоша Којића 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.