Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

ПРОРАЧУН ПРЕЛАЗНИХ РЕЖИМА РАДА ГАСНИХ ТУРБИНА докторанда ЂОРЂА ПЕТКОВИЋА, маст.инж.маш.

 налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 Београд,  14.07.2023. год.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.