ПРВИ ДОДАТНИ РОК за упис у прву годину акредитованих Основних академских студија шк. 2023/2024

Пријем захтева за попуну слободних буџетских и самофинансирајућих места на студијском програму МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО и

пријем захтева за попуну слободних самофинансирајућих места на студијском програму ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

обавиће се у петак, 14.07.2023.г. у 10:00 на шалтерима Службе за студентска питања.

Захтев могу да поднесу сви који су полагали пријемни испит из Математике на студијском програму ОАС-ИТМ на Машинском факултету или на другом факултету Универзитета у Београду.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.