Упис у прву годину акредитованих Основних академских студија шк. 2023/2024. – ПРОЦЕДУРА И ТЕРМИНИ ПРОЗИВКЕ КАНДИДАТА

Студијски програм – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

Студијски програм – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Све информације о процедури и терминима прозивке кандидата можете да видите у Информатору 2023 или на:

https://www.mas.bg.ac.rs/upis/datumi

https://www.mas.bg.ac.rs/upis/upis-sudenata

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.