Обавештење о одбрани докторске дисертације

На основу Одлуке декана 1009/1 од 27.06.2023. године заказује се јавна одбрана
докторске дисертације Горана Василића.
ГОРАН ВАСИЛИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Концепцијско пројектовање једне класе комплексних машина алатки“ на Машинском факултету у Београду, дана 12.07.2023. године у времену од 10,00 часова у амфитеатру ЦЕНТ-а, пред Комисијом у саставу: др Саша Живановић, ред. проф., ментор, др Живана Јаковљевић, ред. проф., др Никола Славковић, ванр. проф., др Зоран Димић, виши научни сарадник, Лола институт Београд и др Слободан Табаковић, ред. проф., ФТН Нови Сад.  Београд, 29.06.2023. године

Bookmark the permalink.

Comments are closed.