Обука у софтверу Autodesk REVIT MEP за студенте Термотехнике

Машински факултет и компанија TeamCAD d.o.o. склопили су недавно Уговор о научно-истраживачкој, стручној и пословно-техничкој сарадњи, чиме су створени услови за даљи развој и унапређење досадашње, веома успешне сарадње са истраживачима Катедре за термотехнику. Потписивање уговора су иницирали асистент Огњен Стаменковић, ван.проф. др Тамара Бајц и господин Слободан Лазић, директор TeamCAD d.o.o.

Поред видова сарадње у области истраживачког рада и пословно-техничке сарадње, Уговором је предвиђена и сарадња у области образовања, кроз стручну обуку 10 најбољих студената друге године МАС Модула за термотехнику за коришћење софтверског пакета Autodesk REVIT MEP (Mechanical – Electrical – Plumbing). Компанија TeamCAD d.o.o. је златни партнер Аутодеск софтвера (званични заступник, тренинг центар и консултант у вези свих Autodesk-ових софтверских решења).

Фото: Printscreen Youtube

REVIT је Autodesk-ово иновативно, софтверско решење за пројектовање и извођење објекта у зградарству на BIM (Building, Information, Modelling) платформи. То  подразумева интензивну сарадњу инжењера свих профила у току трајања пројекта од идеје до реализације на терену, а у истом софтверском окружењу.

„Софтверски пакет Autodesk REVIT MEP има најширу употребу у пракси, не само у нашој земљи, него и у иностранству и представља скоро подразумевани алат за израду пројеката у области термотехнике. Имајући у виду његову функционалност већ генерисане базе података елемената познатих произвођача термотехничке опреме у свету која је доступна инжењерима у фази пројектовања, ово софтверско решење нема конкуренцију на софтверском тржишту. У том смислу, обука у REVITU омогућиће активније практично усавршавање студената Машинског факултета и њихову већу конкурентност на тржишту рада“, каже др Бајц.

 Услови и начин пријављивања за обуку

Основни ниво обуке за софтверски пакет REVIT MEP у трајању од 24 школска часа биће реализован у летњем семестру, у оквиру предмета Стручна пракса М-ТТА, чији је носилац ван.проф. др Тамара Бајц.

Студенти Термотехнике заинтересовани за обуку, а који испуњавају следеће услове:

  • Студент/студенткиња друге године МАС Модула за термотехнику,
  • Висока просечна оцена на ОАС и на крају прве године МАС (потребан доказ прибављен из Студентске службе или одштампан извод са Студентског сервиса заједно са датумом завршетка ОАС),
  • Све године студија уписане у року,

треба да се пријаве професорки Бајц на мејл tbajc@mas.bg.ac.rs и да пошаљу наведена документа.

 Пријава је отворена до 26. марта 2023. године, а након овог датума биће реализована селекција најбољих кандидата, о чему ће изабрани студенти бити обавештени путем мејла. Почетак обуке је планиран за другу половину априла 2023. године

Bookmark the permalink.

Comments are closed.