Одбрана докторске дисертације

МР САША МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „ПРОЦЕСНЕ ПЕРФОРМАНСЕ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ СА ОРЕБРЕНИМ ЦЕВИМА У КВАДРАТНОМ РАСПОРЕДУ (PROCESS PERFORMANCES OF HEAT EXCHANGER WITH FINNED TUBES IN IN-LINE TUBE ARRANGEMENT)“ на Машинском факултету у Београду, дана 07.10.2022. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Мирјана Стаменић, ванр. проф., др Ненад Митровић, ванр. проф., др Урош Милованчевић, ванр. проф., др Милош Ивошевић, доц.  и др Дамир Ђаковић, ред. проф., Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука.

Београд, 30.09.2022. године

Bookmark the permalink.

Comments are closed.