Одбрана докторске дисертације

МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ПРИМЕНЕ НАНОМАТЕРИЈАЛА НА ОЈАЧАЊА КОМПОЗИТА УГЉЕНИЧНО ВЛАКНО – ЕПОКСИ СМОЛА“ на Машинском факултету у Београду, дана 26.09.2022. године у времену од 14,00 часова у сали 518,  пред Комисијом у саставу: др Лидија Матија, ред. проф., ментор, др Зијах Бурзић, научни саветник, ментор, Војнотехнички институт Београд, др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др Ивана Станковић, доц. и др Бранислава Јефтић, доц.

Београд, 19.09.2022. године

Bookmark the permalink.

Comments are closed.