Стручњаци Машинског факултета раде на ревитализацији РХЕ „Бајина Башта“  

Часопис ЕПС Енергија објавио је текст о ревитализацији реверзибилне хидроелектране „Бајина Башта“ на чему интензивно раде стручњаци ЈП Електропривреде Србије и Машинског факултета Универзитета у Београду.

„Предуслов за наставак ревитализације реверзибилне хидроелектране „Бајина Башта“ је потврђивање уговорених експлоатационих карактеристика новоразвијеног обртног кола на моделу пумпе-турбине. Пошто је предвиђено да се уместо постојећег обртног кола са шест лопатица угради ново обртно коло које има седам новопрофилисаних лопатица, било је неопходно да се ураде детаљна моделска испитивања, што је уобичајена и стандардом предвиђена процедура за хидроагрегате великих снага, наводи се у тексту објављеном у јулском броју ЕПС Енергије,  под насловом „Ревитализација РХЕ Бајина Башта: Циљ већа поузданост“.

Од јануара до марта 2022. урађена у испитивања у лабораторији за хидрауличка истраживања компаније „Тошиба“ у Јапану, након чега је сачињен прелиминарни извештај с резултатима. Према уговорној обавези, у периоду од 23. маја до 3. јуна ове године урађена су делимично поновљена моделска испитивања (witness тест) у присуству инвеститора како би достављени резултати били осведочени.

Проф. др Иван Божић (у средини) са представницима инвеститора и Тошибе

Делегацију инвеститора чинили су хидромашински инжењери представници ЈП ЕПС Слободан Спасојевић, Предраг Благојевић, Јован Илић и Владимир Петровић, као и представник консултаната, Универзитет у Београду – Машински факултет, проф. др Иван Божић, руководилац лабораторије за истраживање, развој, испитивање и оптимизацију хидроелектрана.

Сви предвиђени послови успешно су урађени, након чега је потписан протокол о испитивањима ревитализоване пумпе-турбине РХЕ „Бајина Башта“ са свим пратећим документима на основу стандарда IEC којим се потврђују планиране и урађене активности, као и резултати конкретних мерења карактеристичних геометријских, енергетских, кавитацијских, пулзационих и четвороквадратних величина. Након успешно обављеног witness теста, компанија „Тошиба енерџи систем енд солушенс корпорејшен“ доставила је обиман коначан извештај.

Стручњаци Машинског факултета из Београда до краја јула би требало да ураде ревизију овог извештаја и да је предају радној групи ЕПС-а на анализу. Анализом резултата сагледаће се и утврдити будући енергетски ефекти, али се засигурно може очекивати већа поузданост и расположивост у раду нових пумпитурбина након ревитализације РХЕ „Бајина Башта“.

Статус ревитализације

Уговор за ревитализацију РХЕ „Бајина Башта“ потписан је крајем децембра 2019. године са компанијом „Тошиба“ из Јапана као носиоцем групе понуђача. Уговор се односи на ревитализацију електромашинске опреме пумпе-турбине и мотор генератора за оба агрегата у РХЕ „Бајина Башта“.

– По уговореном динамичком плану, моделска испитивања новог радног кола је требало да буду обављена у 2021. години, а ревитализација агрегата Р1 да почне првог априла ове године. Међутим, због ситуације с пандемијом није било могуће обезбедити присуство моделским испитивањима у уговореном термину, као ни присуство испитивањима одливака радног кола и лопатица спроводног апарата и друге опреме. Уговор је анексиран, при чему је моделско испитивање померено за крај маја 2022, а почетак ревитализације Р1 за 1. април 2023. године – каже Душан Тришић, директор за производњу енергије у огранку „ДринскоЛимске ХЕ“.

У периоду од маја до јуна 2022. године успешно су обављена моделска испитивања, а сада је у току припрема за одлазак на испитивања одливака радног кола и лопатица спроводног апарата која ће се обавити у фабрици у Кини.

(Извор: ЕПС Енергија /Ј. Петковић) 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.