Упис у прву годину Основних академских студија шк. 2022/2023. – ПРОЦЕДУРА И ТЕРМИНИ ПРОЗИВКЕ КАНДИДАТА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину Основних академских студија шк. 2022/23. године на студијском програму Информационе технологије у машинству и студијском програму Машинско инжењерство, информације о процедури и терминима прозивке кандидата могу да виде у Информатору 2022 или на: https://www.mas.bg.ac.rs/upis/start.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.