Народна банка Србије – Позив за обављање летње праксе

Народна банка Србије – Позив за обављање летње праксе

Народна банка Србије и ове године, у периоду од 1. јула до 31. августа, традиционално организује летњу праксу за студенте завршних година факултета у Србији, као и за држављане Републике Србије који студирају на факултетима у иностранству. Рок за пријављивање је 20. мај 2022. године.

Народна банка Србије организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

На летњу праксу биће примљено до 30 студената треће, четврте или пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма или модула:

    –        У основним организационим јединицама:

Економија и финансије; Економска анализа и политика; Финансије, банкарство и осигурање; Статистика, информатика и квантитативне финансије; Примењена статистика и квантитативна анализа; Рачуноводство и ревизија; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Међународна економија и спољна трговина; Пословна информатика; Квантитативне финансије – IMQF, a основне студије завршене на економском, природно-математичком или електротехничком факултету; Квантитативна анализа (модул Економетрија или Статистика); Право; Електротехника (Софтверско инжењерство); Математика (модул Рачунарство и информатика; Статистика, актуарска и финансијска математика; Информатика; Вероватноћа, статистика и финансијска математика; Примењена математика и Примењена математика – наука о подацима); студијски програми Факултета организационих наука; Студије наука безбедности; Машинство (Tермотехника),

     –       У Филијали у Београду: Економија,

     –       у Филијали у Крагујевцу: Економија – модул Финансије, берзе и банкарство.

На летњу праксу биће примљено и до пет студената – држављана Републике Србије који студирају у иностранству на претходно наведеним или сродним студијским програмима.

НЕОПХОДНИ УСЛОВИ: 

  • просечна оцена остварена током студија најмање 8,00;
  • апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа,
  • држављанство Републике Србије.

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:

  • биографију и мотивационо писмо,
  • оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (преведену на српски језик, за студенте из иностранства) – не старију од месец дана,
  • уверење о држављанству Републике Србије.

Рок за пријављивање је 20. мај 2022. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србији спровешће се тестирање које обухвата проверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности.

О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија, односно да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.