Студенти Катедре за шинска возила у стручној посети Депоу у Земуну

Студенти прве и друге године мастер студија и студенти друге и треће године основнх студија Машинског факулета у Београду боравили су у стручној посети Депоу у Земуну – Специјализованој радионици за одржавање електро-моторниз возова и путничких вагона. Посета је реализована у оквиру наставних предмета Одржавање шинских возила, Железнички системи и Теорија вуче.

Дугогодишња успешна сарадња Катедре за шинска возила Машинског факултета и железничког предузећа „Србија Воз“ а.д., представља добру  основу за даљи развој инжењерских кадрова у области железничког машинства. То је посебно значајно у  контексту актуелних радова на проширењу и модренизацији ТПС Земун, који има изражену потребу за високообразованим инжењерским кадром у овој области.

 

Студенте је поздравио господин Владица Ћирић, руководилац ДЕПО-а, а након упознавања са мерама заштите, безбедности и здравља на раду, детаљније о делатностима радионице и организацији процеса одржавања електро-моторних возова и путничких вагона говорили су шефови појединих сектора, током обиласка.Студенти су информисани и о новом типу електро-моторног воза „Stadler KISS“ који ће саобраћати на новој прузи за брзине до 200 km/h, као и о скорој испоруци прве гарнитуре која ће се такође одржавати у овој радионици.

С обзиром да одржавање шинских возила представља најдужу фазу у животном циклусу једног железничког возила, упознавање са расположивим ресурсима у нашој земљи је јако важно и корисно за студенте Катедре за шинска возила Машинског факултета.

(Извор: Катедра за шинска возила)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.