Lista prijavljenih kandidata za upis u 1. godinu MAS – drugi konkursni rok –  procedura upisa

Lista prijavljenih kandidata po rangu, za upis u 1. godinu MAS Mašinsko inženjerstvo je objavljena danas, a listu možete pogledati OVDE.

Primedbe na listu se mogu podneti Komisiji u četvrtak 21.10.2021.god. do 14:30 časova

Konačna rang lista biće objavljena u četvrtak 21.10.2021.god. u 18:00 časova

 Upis studenata na osnovu konačne rang liste (MI) obaviće se u sali 211 (drugi sprat) u petak 22.10. 2021. god. prozivkom po rangu od 12 časova,

Radi efikasnijeg upisa u uslovima pandemije kovid virusom, molimo studente da na vreme pripreme sledeću dokumentaciju po Konkursu i konačan upis obave na šalterima Službe za studentske poslove.

Prilikom prozivke svaki student će dobiti dva primerka Ugovora o studiranju na MAS, koje treba da popuni, potpiše i jedan primerak preda sa svom navedenom dokumentacijom, a drugi primerak zadrži za sebe

Takođe, prilikom upisa svaki upisani student dobiće aktivacioni kod, kojim aktivira svoj elektronski indeks.

 

UPIS STUDENATA KOJI SE FINANSIRAJU NA TERET BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

Kandidati koji steknu pravo na upis u ovoj kategoriji podnose:

 1. potvrdu sa prozivke za upis na konkurs (potvrdu se dobija na samoj prozivci),
 2. overene fotokopije diplome i dodatka diplome prvog stepena i originalna dokumenta na uvid ili uverenja o završenim studijama prvog stepena,
 3. izvod iz matične knjige rođenih samo za strane državljane,
 4. dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks),
 5. popunjen i potpisan obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (obrazac ŠV-20 se može nabaviti u skriptarnici MF),
 6. popunjen i potpisan indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU),
 7. dokaz o uplati naknade Centru za razvoj karijere.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema konačnoj rang listi.

 

UPIS STUDENATA KOJI SAMI FINANSIRAJU TROŠKOVE STUDIRANJA (SAMOFINANSIRAJUĆI)

 

Kandidati koji steknu pravo na upis u ovoj kategoriji podnose:

 1. potvrdu sa prozivke za upis na konkurs (potvrdu se dobija na samoj prozivci),
 2. overene fotokopije diplome i dodatka diplome prvog stepena i originalna dokumenta na uvid ili uverenja o završenim studijama prvog stepena
 3. izvod iz matične knjige rođenih samo za strane državljane ,
 4. dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks),
 5. popuniti i potpisati obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (obrazac ŠV-20 se može nabaviti u skriptarnici MF),
 6. popuniti i potpisati indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU)
 7. dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente,

 

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.