Листа пријављених кандидата за упис у 1. годину МАС – други конкурсни рок –  процедура уписа

Листа пријављених кандидата по рангу, за упис у 1. годину МАС Машинско инжењерство је објављена данас, а листу можете погледати ОВДЕ.

Примедбе на листу се могу поднети Комисији у четвртак 21.10.2021.год. до 14:30 часова

Коначна ранг листа биће објављена у четвртак 21.10.2021.год. у 18:00 часова

 Упис студената на основу коначне ранг листе (МИ) обавиће се у сали 211 (други спрат) у петак 22.10. 2021. год. прозивком по рангу од 12 часова,

Ради ефикаснијег уписа у условима пандемије ковид вирусом, молимо студенте да на време припреме следећу документацију по Конкурсу и коначан упис обаве на шалтерима Службе за студентске послове.

Приликом прозивке сваки студент ће добити два примерка Уговора о студирању на МАС, које треба да попуни, потпише и један примерак преда са свом наведеном документацијом, а други примерак задржи за себе

Такође, приликом уписа сваки уписани студент добиће активациони код, којим активира свој електронски индекс.

 

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 1. потврду са прозивке за упис на конкурс (потврду се добија на самој прозивци),
 2. оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе првог степена и оригинална документа на увид или уверења о завршеним студијама првог степена,
 3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане,
 4. две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),
 5. попуњен и потписан образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ),
 6. попуњен и потписан индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ),
 7. доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према коначној ранг листи.

 

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ САМИ ФИНАНСИРАЈУ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)

 

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 1. потврду са прозивке за упис на конкурс (потврду се добија на самој прозивци),
 2. оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе првог степена и оригинална документа на увид или уверења о завршеним студијама првог степена
 3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане ,
 4. две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),
 5. попунити и потписати образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ),
 6. попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)
 7. доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте,

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.