Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL SIMULATION OF ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER INFLUENCE ON FLOW PATTERNS AROUND BUILDING STRUCTURES НУМЕРИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИМУЛАЦИЈА УТИЦАЈА АТМОСФЕРСКОГ ГРАНИЧНОГ СЛОЈА НА СТРУЈНО ПОЉЕ ОКO ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА“ докторанда  AHMED ALI IRHAYIM ABUBAKER, MSc.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  

Београд,  23.04.2021. год

Bookmark the permalink.

Comments are closed.