Industrija 4.0 centralna tema 42. JUPITER konferencije

Industrija 4.0, kao nova paradigma u proizvodnji, centralna je tema 42. Jupiter konferencije koja se 6. i 7. oktobra održava na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Skup tradicionalno organizuje Katedra za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta,  uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Jupiter konferencija ouplja eminentne istraživače, inženjere i naučnike u oblasti proizvodnog mašinstva i predstavlja vodeći forum za prezentaciju novih rezultata istraživanja i razvoja u oblastima kompjuterski integrisanih tehnologija, CAD/CAM sistema, CNC tehnologija, robotike, fleksibilnih tehnoloških sistema, primene informacionih tehnologija u upravljanju proizvodnjom, menadžmenta kvalitetom itd.

Osnovni cilj je da  se kroz razmenu iskustava definiše trenutno stanje istraživanja u oblasti proizvodnog mašinstva i odrede pravci daljih istraživanja i razvoja koji će značajno doprineti podizanju tehnološkog nivoa zemlje i stvoriti preduslove za pokretanje postojećih tehnoloških kapaciteta i uvođenje novih tehnologija. U tom smislu, ova konferencija predstavlja veoma značajan naučno-stručni skup u oblasti mašinstva, ne samo na teritoriji Republike Srbije, nego i u celom regionu.

Konferencija će biti svečano otvorena u utorak, 6. oktobra u 10 časova u amfiteatru CeNT Mašinskog fakulteta. Učesnike skupa pozdraviće državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Popović koji će u svom uvodnom predavanju govoriti o reformi finansiranja i organizacije nauke u Republici Srbiji. Dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr Radivoje Mitrović održaće predavanje na temu „Industrija 4.0 – nova paradigma u proizvodnim kompanijama i obrazovanju“, a prof. dr Milan Zeljković sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu govoriće o proizvodnom mašinstvu početkom 21. veka.

Radni deo skupa odvijaće se kroz pet tematskih simpozijuma: 35. Simpozijum – CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala; 29. Simpozijum – CAD/CAM; 38. Simpozijum . NU „ROBOTI“ FTS, 44. Spimpozijum – Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala i 22. Simpozijum – Menadžment kvalitetom. Tom prilikom biće prezentovani rezultati istraživanja, ne samo  u okviru projekata koje finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, nego i drugih projekata iz oblasti proizvodnog mašinstva.

Detaljnije informacije o konferenciji na:  http://cent.mas.bg.ac.rs/jupiter/index.htm.

(Izvor: Mašinski fakultet)

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.