In Memoriam: Проф. др Цветко Црнојевић


Професор др Цветко Црнојевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, продекан за финансије и некадашњи шеф Катедре за механику флуида, преминуо је у среду, 6. Марта 2019. године у 61. години.  Датум комеморативне седнице биће накнадно објављен.

Катедра за механику флуида изгубила је један од најчвршћих стубова. Професора Црнојевића памтићемо, првенствено, као правог и искреног пријатеља. Његова  марљивост, велика преданост послу, као и потпуна посвећаност раду са студентима, за млађе колеге остаће вечити узор. Овим речима од професора Црнојевића опростиле су се његове колеге са Катедре.

Честитост и етичност колеге Црнојевића остаће узор и пример млађим генерацијама. Његов рад у настави, струци и науци памтиће генерације студената, колеге професори и инжењери, наводе колеге професора Црнојевића .

О професору Црнојевићу

Професор Цветко Црнојевић је рођен 7. марта 1958. године у Цетињу, где је завршио основну и средњу Машинско-техничку школу. Машински факултет Универзитета у Београду уписао је 1976/77. године и дипломирао 1981. године на групи за термотехнику. Његов дипломски рад „Експериментално одређивање карактеристика добошастих вентилатора“ награђен је Октобарском наградом града Београда у категорији најбољих дипломских радова.

Магистрирао је 1988. године на групи за Примењену механику флуида, а докторирао 1993. године на тему „Дводимензијска струјања флуида у каналима променљивог попречног пресека при умереним вредностима Рејнолдсовог броја“.

Академску каријеру градио је на Машинском факултету у Београду од 1981. године када је изабран за асистента на Катедри за механику флуида. За доцента је избаран 1995. године, а 2001. унапређен је у звање ванредног професора за предмете Хидраулика и пнеуматика и Транспорт цевима. За редовног професора Катедре за механику флуида изабран је  2006. године. Од 2015. г. обављао је  функцију продекана за финансије МФ.

Усавршавао се на Универзитету у Валенсијену у Француској, где је осим у настави радио и на истраживањима из аеродинамике возова великих брзина, пнеуматске метрологије и вихорног струјања у цилиндрима дизел мотора.  Поседовао је лиценце за одговорног пројектанта из области термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике.  Његови научни радови објављени су у водећим међународним и домаћим научним часописима.

У наставном и педагошком раду показао је изузетне способности и залагање у преношењу знања студентима. Допринео је осавремењавању, јачању и подизању нивоа наставе из Механике флуида и Хидраулике и пнеуматике. Дао је вредан допринос уџбеничкој и стручној литератури, посебно у области иновације знања инжењера и осталих стручњака који се баве прорачуном, пројектовањем и одржавањем хидрауличких и пнеуматских система.

Остварио је значајне резултате у сарадњи с привредом, решавајући разноврсне и сложене проблеме у оквиру различитих и стручних и научно-истраживачких пројеката. Био је члан Југословенског друштва за механику и Немачког друштва за примењену математику и механику.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.