Уручена награда за најбољу књигу у 2018. години

Годишња награда Машинског факултета за најбољу књигу у  2018. години, свечано је уручена аутору, в. проф.  др Влади Гашићу за књигу  „Основе металних конструкција у машиноградњи“. Поводом Дана Светог Саве, Машински факултет сваке године додељује награду за најбољу књигу у протеклој календарској години, чији су аутори са Машинског факултета, а издавач сам Факултет или друга издавачка кућа у земљи или иностранству. Награду аутору уручио је декан МФ, проф. др Радивоје Митровић.

Ова награда ми заиста много значи, јер је одраз, пре свега,  поверења колега са Машинског факултета, изјавио је  у разговору за сајт МФ, проф. Гашић. Оцењујући да су и други наслови који су се нашли у ужем избору за награду изузетно добро и стручно написани, он је истакао да тренд издавања уџбеника на Машинском факултету треба наставити и даље поспешивати.

Књига „Основе металних конструкција у машиноградњи“,  према речима нашег саговорника, настала је из потребе да се допуни едиција књига из области Металних конструкција и представља помоћни уџбеник за истоимени предмет који се изводи на трећој години студија. Књига је намењена студентима машинства, али је могу користити и пројектанти у свакодневној инжењерској пракси, јер је предметна област посматрана у знатно ширем контексту од оног који се изучава на самом предмету.

„Књига је комбинација збирке задатака и приручника. Збирка, јер садржи десет детаљно објашњених и оригиналних задатака који рефлектују главне делове из домена изучаваног предмета, а приручник јер садржи велики број табела, таблица, објашњења и упутстава за пројектанте машинских конструкција. У књизи су приказане класичне методе прорачуна конструкција. Акценат је на практичној примени фундаменталних знања из области машинства. Уверен сам да ће сваки свршени студент након што прочита књигу знати да испројектује најосновније типове дизалица“, истакао је проф. Гашић.

Рад на књизи, према речима нашег саговорника, био је велики изазов због промењене техничке регулативе која прати област челичних конструкција. Наиме, стари (ЈУС) стандарди су повучени, а нови, европски стандарди (ЕН) су прихваћени у Србији тек у скорије време. Међутим, нови стандарди су обимни, неусаглашени са домаћим усвојеним правилима струке, а неки имају и велики број недоречености.

 „Само у области дизалица има око две хиљаде страница текста које се односе на стандарде. Као пројектант носећих конструкција поставио сам себи задатак да отклоним неке недоречености из почетног стандарда за конструкције. Додатно, књига има кратке теоријске изводе и велики број фуснота које представљају препоруке, тако да студенти могу лако да прихвате материју и превазиђу неке препреке при формирању одговарајућих модела и прорачуну носећих конструкција. У данашње време, инжењери се ослањају на различите софтвере али основа за добијање доброг инжењера мора да долази из добро усвојених општих знања из машинства“, истакао је проф. Гашић.

Још један у низу наслова који подижу квалитет наставе

Машински факултет већ дуги низ година негује традицију да у оквиру обележавања Дана Светог Саве награди најбоље издање у области машинства, истакао је професор Митровић на свечаности доделе награде за најбољу књигу. Ове године, додао је он, одлуком већине чланова Научно-наставног већа МФ признање је добила књига „Основе металних конструкција у машиноградњи“. „Уверен сам да ће књигу колеге Гашића, користити не само студенти Машинског факултета, него и студенти већине других факултета у Србији.“

Уџбеничка литература, како је навео, представља важну компонету унпаређења квалитета наставног процеса, као једног од стратешких развојних приоритета Машинског факултета.  У том смислу, додао је, веома је важно да и други предмети на факултету добију своје штампано, а касније и електронско издање кроз које ће моћи да се визуализује настава. „Свет је у томе далеко одмакао. Такав приступ настави није ствар моде или нечије жеље да се буде авнгардан. То је реалност коју сви заједно треба да сагледамо као изазов, али и шансу да повећамо интересовање за студије машинства код младих и привучемо што већи број квалитетних кандидата, нагласио је, између осталог, проф. Митровић. 

Свечаности доеле награде за најбољу књигу присуствово је и проректор Универзитета у Београду за међународну сарадњу, проф. др Ненад Зрнић, који је и један од рецензената књиге уз проф. др Срђана Бошњака и проф. др Весну  Милошевић-Митић, продекан МФ за наставу, проф. др Љубодраг Тановић, продекан МФ за међународну сарадњу, проф. др Предраг Елек, продекан за научно-истраживачки рад, проф. др Александар Симоновић, као и бројне колеге и пријатељи аутора. 

(Извор: Машински факултет)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.