Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

 ОПТИМИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ Al-2024 РАМЕЊАЧЕ КРИЛА НА БАЗИ ПРОЦЕНЕ ВЕКА ПОД ЗАМОРОМ (OPTIMIZATION OF Al-2024 INTEGRAL WING SPAR BASED ON ESTIMATED FATIGUE LIFE)“ докторанда  KHALID AHMED ELDWAIB, маст. инж. маш.

 налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд,  20.11.2018. год.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.