Проф. Видосав Мајсторовић добитник Повеље и плакете “др Павле Станковић”

Проф. др Видосав Мајсторовић, дипл. маш. инж., добитник је високог признања за научни дорпинос развоју производног машинства у Србији – Повеље и плакете др Павле Станковић, које додељује Заједница производног машинства Србије.  Признање проф. Масторовићу је свечано уручено на 37. Конференцији производног машинства Србије, која је крајем октобра одржана на Машинском факултету у Крагујевцу.

Научни допринос проф. Мајсторовића, посебно се огледа у томе да је он четврти професор са простора Западног Балкана, који је постао редовни члан CIRP, најугледније светске Академије за производно машинство, са седиштем у Паризу, наводи се, између осталог, у образложењу одлуке о додели награде. Такође се подсећа да је CIRP основан 1949. године, а данас броји 156 редовних чланова са пет континената.  Редовни члан се постаје по строгим критеријумима избора, којима се оцењују врхунски научни резултати, искључиво презентирани на најпрестижнијим светским конференцијама и врхунским међународним часописма.

О проф. Мајсторовићу

Машински факултет је уписао 1971. године, а дипломирао је 8. новембра 1976. године. Магистраски рад је одбранио 1981., а докторску тезу 1988. године.  На Машинском факултету је почео да ради 9. новембра 1976. као истраживач сарадник. За редовног професора је изабран 2000. године.

Функције: Председник Националне организације за квалитет – ЈУСК од 2009 – 2018. године; Председник Националне технолошке платформе Manufuture од 2007. године; Главни и одговорни уредник часописа – International Journal ’’Advanced Quality’’, од 1995. год.; Председник и оснивач Међународне Конференције “Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches’’, од 2001. године, Председник и оснивач Међународне Конференције “ Тhe Balkan Conference of Quality – The Balkan as a region of Quality’’, од 2005. године;  Председник и оснивач Међународне Конференције “Manufuture in Serbia’’, од 2009. године. Председник и оснивач Међународне Конференције “Industry 4.0 in Serbia’’, од 2016. Године; Члан Савета за квалитет РС (1994 – 2001. година); Одбора за машинство МНТ Р Србије (1994 – 2000. године), итд.

Истраживачке области: Производна метрологија; Национална инфраструктура квалитета; Инфраструктура квалитета ЕУ; Развој пословних концепата и пословна стандардизација; Менаџмент истраживачко-развојним јединицама; Развој, планирање, менаџмент и мониторинг пројеката; Избор и примена напредне технологије и опреме за производњу; Експертско знање у увођењу и примени информационих технологија; Производна аутоматизација; Унапређење квалитета МСО; Менаџмент тоталним квалитетом; Пословна изврсност; Технике инжењерства квалитета; Обрада метала резањем; Примена координатних мерних машина; Систем менаџмента квалитетом; Интегрисани менаџмент системи; Експертни системи; Интелигентни технолошки системи; Дигиталне фабрике; Дигитална производња; Дигитални квалитет; Индустрија 4.0. Са Carl Zeiss, Germany, успоставио Демо центар, од 1987. до 1998. године.

Публикације/Пројекти: Објавио више од 500 радова, од тога, 300 у међународним часописима, зборницима међународних конференција и књигама страних издавача; Урадио преко 200 пројеката (домаћих, међународних). Има 31 референцу на SCI/WoS листи, са 514 цитата. На CIRP GA и CIRP Procedia има 11 референци. Одржао 84 предавања по позиву, у земљи и у свету (на Конференцијама, као и за студенте Докторских студија).  Држао наставу и био члан комисија за одбрану теза на: Универзитету у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Приштини, Нишу, Подгорици, Сарајеву, Зеници, Ријеци, Будимпешти, Бечу, Букурешту. Објавио 42 књиге, монографије и приручника, у земљи и у свету.  Члан је 32 IPC (EB) Међународних Конференција и Часописа (домаћих / међународних).  Добио октобарску награду ПК за најбољи магистарски и докторски рад. На IFIP Конференцији, одржаној 1990. године у Бордоу,  добио награду за најбољи рад – Expert Systems in Maintenance. Код Elsevier и Nort Holand, The Netherlands, и Springer, Germany,  као аутор/уредник, објавио 9 Монграфија и Зборника радова. Био уредник специјалних издања часописа: International Journal “Computers in Industry“ и International Journal  “Total Quality Management“. Члан је IPC најпрестижније CIRP Конференције “Manufacturing Systems“, oд 2002. године, затим “CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering“, од 2006, итд.

Чланство: CIRP (International Institution for Production Research), Paris, France (од 1995); IFIP (International Federation for Information Processing), Geneva, Swiss (од 1998); IFAC (International Federation for Automation and Control), Vienna, Austria (од 1999); IMEKO (International Confederation for Measuring), Budapest, Hungary (од 1998); JUSE (Japanese Union Scientist and Engineers), Tokyo, Japan (од 1996); ASQ (American Society for Quality), Milwaukee, USA (од 2000); Удружења Србије за квалитет и стандардизацију (ЈУСК), генерални секретар (од 1992 до 2007); Члан EOQ (European Organization for Quality) Board (од 2000); Члан ЈУПИТЕР асоцијације, Београд, Србија (од 1977); Члан TOS (Team of Specialists) UN (United Nations) ECE (Economic Commision for Europe), Geneva, Swiss (од 2002); Члан WG EFQM / EOQ for Education, Brussels, Belgium (од 2000); Члан Task Group – IQC IEEC for QA and NQP, (од 2001); Члан југословенске/српске асоцијације за одржавање (од 1976); Члан Борда НТП ЕУ (од 2007). Званични рецезент ЕК за ФП програм / Хоризонт 2020, Фабрике будућности, итд.

(Извор: Машински факултет)

 

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.