Мастер академске студије – други уписни рок

Конкурс за упис на Mастер академске студије школске 2021/2022. године за студијске програме: 1. Мастер академске студије – Машинско инжењерство 2. Мастер академске студије – Индустрија 4.0 (студијски програм заједнички изводе Машински факултет и Математички факултет) Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2021/2022. години уписује студенте у прву годину Mастер академских студија на студијски програм Машинско инжењерство, на следећа изборна подручја (модуле) у другом конкурсном року, до попуне броја слободних места: Аутоматско управљање ( САУ ) – 6 кандидата Бродоградња ( БРО ) – 13 кандидата Ваздухопловство ( ВАЗ ) – 14 кандидата Дизајн у машинству ( ДУМ ) – 9 кандидата Заваривање и заварене конструкције ( ЗЗК ) – 8 кандидата Инжењерство биотехничких система ( ИБС ) –… опширније…