Mašinski fakultet u Beogradu uspostavio sistem Finansijskog upravljanja i kontrole 

Mašinski fakultet u Beogradu uspostavio je sistem Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kojim se obezbeđuje efetkivnije upravljanje rizicima, a samim tim, efikasnije i ekonomičnije ostvarivanje definisanih ciljeva u svim segmentima poslovanja. Mapu procesa u okviru sistema FUK, izradila je konsultantska firma SAVOI GRUPA Beograd,  u saradnji sa stručnim službama fakulteta.  Tim povodom, na Mašinskom fakultetu u Beogradu održan je sastanak na kojem su  predstavnici SAVOI GRUPE, Ilija Greska i Marija Mijatović, ovaj dokument zvanično predali predstavncima uprave fakulteta. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole obuhvata celokupno poslovanje fakulteta i u osnovi je svake odluke i svih aktivnosti unutar organizacije. Kao sveobuhvatan sistem unutrašnjih kontrola, predviđa niz mera i procedura i ne odnosi se samo na oblast finansija, nego i na sve… više