Машински факултет у Београду успоставио систем Финансијског управљања и контроле 

Машински факултет у Београду успоставио је систем Финансијског управљања и контроле (ФУК) којим се обезбеђује ефеткивније управљање ризицима, а самим тим, ефикасније и економичније остваривање дефинисаних циљева у свим сегментима пословања.

Maпу процеса у оквиру система ФУК, израдила је консултантска фирма SAVOI GRUPA Београд,  у сарадњи са стручним службама факултета.  Тим поводом, на Машинском факултету у Београду одржан је састанак на којем су  представници SAVOI GRUPЕ, Илија Греска и Марија Мијатовић, овај документ званично предали представнцима управе факултета.

Систем финансијског управљања и контроле обухвата целокупно пословање факултета и у основи је сваке одлуке и свих активности унутар организације. Као свеобухватан систем унутрашњих контрола, предвиђа низ мера и процедура и не односи се само на област финансија, него и на све остале сегменте пословања.

Увођењем ФУК-а, Машински факултет је створио предуслове да оствари дефинисане циљеве у складу са законима, стандардима и правилима, уз већу ефикасност и ефективност у пословању.

(Извор: Машински факултет)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.