Početak akademske godine na MF obeležen intoniranjem državne himne

Intoniranjem himne “Bože pravde” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je zvanično počela nova akademska godina. Na taj način je ispoštovana preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da prvi čas nastave u novoj akademskoj godini počne izvođenjem državne himne.   Intorniranju himne u auli Mašinskog fakulteta prisustvovali su dosadašnji dekan, prof. dr Radivoje Mitrović, novi dekan, prof. dr Vladimir Popović, koji na dužnost stupa 1. oktobra, kao i odlazeći i novoizabrani prodekani za nastavu, prof. dr Ljubodrag Tanović i prof. dr Marko Miloš. Svečani početak školske godine uz intoniranje himne, studenti i nastavnici su obeležili u učionicama  i afimtetrima fakulteta. Na predlog Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS), , Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je poslalo preporuku… više