Studenti Mašinskog fakulteta u poseti  SIEMENS MOBILITY u Kragujevcu

Studenti prve godine master akademskih studija na Katedri za šinska vozila Mašinskog fakulteta u Beogradu i njihove mlađe kolege sa treće godine osnovnih akademskih studija, koji slušaju predmet „Životni ciklus šinskih vozila“, krajem avgusta su posetili SIEMENS MOBILITY u Sobovici, nedaleko od Kragujevca. Posle srdačnog dočeka u upravnoj zgradi kompanije, mladi akademci su obišli proizvodne pogone fabrike, koja se bavi proizvodnjom šinskih vozila, kao i Inženjerski centar koji je ove godine zapošljava drugu generaciju stipendista – master inženjera Katedre za šinska vozila. Predstavnici SIEMENS MOBILITY infromisali su studente o porizvodnom programu fabrike i njenim kapacitetima. Poseban akcenat je stavljen na proizvodni pogon u Lužnicama, gde se sklapa tramvaj AVENIO, prvo kompletno šinsko vozilo koje ova fabrika u Srbiji proizvodi za… više