Studenti MF u diplomatskoj obrazovnoj misiji

Savremeno obrazovanje podrazumeva značajnu uključenost studenata i fakulteta u međunarodne obrazovne tokove, projekte i aktivnosti. Među mladim akademcima najpopularniji su programi studentske razmene koji pružaju mogućnost edukacije i usavršvanja na stranim univerzitetima, razmenu znanja i iskustava, upoznavanje drugih kultura, jezika i slično. Na žalost, zbog pandemije Covid-19, ovi programi su prethodnih godinu dana bili obustavljeni, a i sada se odvijaju uz određena ograničenja… Sve to je podstaklo predstavnike Saveza studenata Mašinskog fakulteta (SSMF) da uspostave bližu saradnju s diplomatskim predstavništvima stranih zemalja u Srbiji i na taj način kolegama omoguće da se bliže upoznaju s uslovima studiranja i programima stipendiranja u  tim državama. Prvi u nizu razgovora održan je s predstavnicima Kulturnog centra pri Ruskom domu u Beogradu. Aleksa Ostojić,… više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji  „TERMODINAMIČKA ANALIZA, MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA DINAMIČKOG PONAŠANJA SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU, GREJANJE I HLAĐENJE U JAVNIM OBJEKTIMA“ doktoranda  DIMITRIJA MANIĆA, dipl. inž. maš. nalazi se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.  Beograd,  12.07.2021. god. više