Студенти МФ у дипломатској образовној мисији

Савремено образовање подразумева значајну укљученост студената и факултета у међународне образовне токове, пројекте и активности. Међу младим академцима најпопуларнији су програми студентске размене који пружају могућност едукације и усавршвања на страним универзитетима, размену знања и искустава, упознавање других култура, језика и слично. На жалост, због пандемије Covid-19, ови програми су претходних годину дана били обустављени, а и сада се одвијају уз одређена ограничења… Све то је подстакло представнике Савеза студената Машинског факултета (ССМФ) да успоставе ближу сарадњу с дипломатским представништвима страних земаља у Србији и на тај начин колегама омогуће да се ближе упознају с условима студирања и програмима стипендирања у  тим државама. Први у низу разговора одржан је с представницима Културног центра при Руском дому у Београду. Алекса Остојић,… опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ТЕРМОДИНАМИЧКА АНАЛИЗА, МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ДИНАМИЧКОГ ПОНАШАЊА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ, ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ У ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА“ докторанда  ДИМИТРИЈА МАНИЋА, дипл. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  12.07.2021. год. опширније…