OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Motori, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miroljub Tomić, redovni profesor M.F. u penziji – predsednik Komisije dr Nenad Miljić, vanredni profesor dr Slobodan Popović, vanredni profesor dr Dragan Knežević, vanredni profesor dr Radivoje Pešić, red. prof., Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 26.11.2020. godine, sa početkom u 12 časova u sali 51 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Analiza gasovite emisije produkata sagorevanja motora SUS“, iz oblasti „Ispitivanje motora SUS“ , kandidatu: dr Predragu Mrđi, dipl. inž. maš.,  više