Saradnja na negovanju srpske jezičke kulture

Na Mašinskom fakultetu u Beogradu nedavno je održan sastanak nastavnika Katedre za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta sa predstavnicima Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Na sastanku je bilo reči o srpskoj jezičkoj kulturi i terminologiji u oblasti informacionih tehnologija. Ovaj susret predstavlja nastavak započete saradnje u domenu konsultacija o upotrebi srpskog jezika, negovanju jezičke kulture i standardizaciji stručne terminologije. Prvi sastanak je održan u Institutu za srpski jezik SANU. Saradnici Instituta za srpski jezik SANU Vladan Jovanović, Neđo Jošić, Nataša Vulović Emonts, Dragana Cvijović i Marina Spasojević imali su priliku da posete Aerotehnički institut Mašinskog fakulteta i obiđu aerotunel „Miroslav Nenadović“, najveći univerzitetski aerotunel u Evropi. (Izvor: Katedra za vazduhoplovstvo) više

Obaveštenje i upozorenje studentima

Obaveštavaju se studenti svih nivoa studija (OAS, MAS i DAS) da moraju biti upisani u školsku 2020/2021. godinu. Ukoliko to ne urade, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, član 109. ZVO, GUBE STATUS STUDENTA. Prestanak statusa studenta Član 109. ZVO status studenta prestaje u slučaju: 1) ispisivanja sa studija; 2) završetka studija; 3) neupisivanja školske godine; 4) kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, osim u slučaju studija uz rad; 5) izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi. Studenti koji se nisu elektronski upisali, moraju to učiniti na šalterima Službe za studentske poslove, najkasnije do petka 20.11.2020.godine kako ne bi izgubili status studenta. više