Konkurs Fondacije Koste Migrića

Raspisuje se Konkurs za dodelu 6 (šest) stipendija najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/2021 godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2020/2021 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja. Više o ovom konkursu možete pročitati u prilogu. više

Konkurs za dodelu „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“

Raspisuje se Konkurs za dodelu 8 (osam) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2020/2021 godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih studija fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2020/2021 godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Više o ovom konkursu možete pročitati u prilogu. Prilog: Odluka, Uputstvo, Izjava i Prijava više

Konkurs za dodelu stipendije Zadužbine Ljubice M. Zdravković

Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendije studentu Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/2021 godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2020/2021 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja. Više informacija o ovom konkursu možete pogledati u prilogu. Prilog: Odluka i Prijava više

Drugi upisni rok Doktorske Akademske Studije

Konkurs za upis na doktorske akademske studije školske 2020/2021. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2020/2021. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo, za 8 (osam) kandidata. Drugi konkursni rok 05. novembar – 06. novembar 2020. godine 12:30 – 14:30 časova Prijavljivanje kandidata. 07. novembar 2020. godine do 20:00 Objavljivanje podataka o prijavljenim kandidatima i preliminarna rang lista. 09. novembar 2020 godine do 12:00 časova Prijem pismenih primedbi na tačnost podataka u Službi za studentske poslove Mašinskog fakulteta u Beogradu. 09. novembar 2020 godine do 16:00 časova Komisija donosi rešenja o prigovorima. 10. novembar 2020 godine do 12:00 časova Prijem pismenih prigovora Dekanu na rešenja Komisije. 10. novembar 2020 godine do 15:00… više