Zakup lokala u zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

Daje se u zakup lokal površine 249m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 100m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju, tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti. Detaljnije o ovom oglasu možete pročitati u prilogu. više

Stipendije Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

Raspisuje se Konkurs za dodelu 30 (trideset) stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke studentima Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta, kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2020/2021 godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne akademske studije fakulteta Univerziteta u Beogradu na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, čije se školovanje u školskoj 2020/2021 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja. Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija. Više o ovom konkursu možete pročitati u… više

Studentsko takmičenje: Izazov COVID-19

British Council otvorio je poziv za mlade i talentovane studente i studentkinje osnovnih i master studija (između 18 i 30 godina) da kreiraju predloge praktičnih politika u vezi sa izazovima nastalim usled pandemije virusa COVID-19. Pet najuspešnijih timova ili samostalnih kandidata učestvovaće u onlajn finalu takmičenja, i dobiće priliku za pohađanje onlajn kursa koji organizuju univerziteti u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na takmičenje se studenti i studentkinje mogu prijaviti i samostalno i kao deo tima od najviše tri člana. Posebno ohrabrujemo prijave timova koji uključuju studente iz više različitih akademskih oblasti. Jednako će biti tretirane individualne i timske prijave. Pozivamo Vas da podelite ovaj konkurs sa svojim koleginicama, kolegama, studentima i studentkinjama, kako bi što veći broj zainteresovanih imao priliku da učestvuje… više

Termodinamika B

Zbog uvođenja vanrednog stanja u toku semestra, studenti koji su nastavni predmet Termodinamika B slušali u školskoj 2019/20. godini nisu polagali predispitne obaveze, već je svim studentima omogućeno polaganje pismenog dela ispita bez prethodno izvršenih predispitnih obaveza. U skladu sa tim, obaveštavamo studente da će im biti omogućen izlazak na pismeni deo ispita zaključno sa februarskim ispitnim rokom 2021. godine. Zbog propisane procedure upisa u novu školsku godinu, studentima koji do upisa školske 2020/2021. godine nisu položili predmet Termodinamika B neće biti evidentirane ispunjene predispitne obaveze i moraju da potpišu Aneks ugovora o finansijskom zaduženju. Svi studenti koji ispit polože u januarskom i februarskom ispitnom roku 2021. godine biće oslobođeni finansijskog zaduženja za predmet Termodinamika B. više