Zavod za fiziku od sada i na Vebu

Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, ustanova čiji su osnivači  i direktni korisnici Mašinski, Tehnološko-metalurški, Građevinski i Elektrotehnički fakultet, pustio je u rad internet prezentaciju na adresi www.zafi.bg.ac.rs. Prezentacija sadrži materijale koji će studentima pomoći da što efikasnije savladaju eksperimentalne zadatke. Pored toga, internet prezentacija sadrži i važna uputstva za sprečavanje pojave i širenje epidemije COVID-19, uputstva za bezbedan rad, kao i video materijale namenjene studentima koji će deo vežbi pratiti na daljinu. više