Prijava ispita dodatni ispitni rok – napomena za uplatu

Prijava ispita u ovom roku obaviće se u periodu ponedeljak 28.09. od 16 časova zaključno sa utorkom 29.09.2020.g. do 22.00 časa. Realizaciju ispitnog roka obaviće Katedre u periodu od 01.10. do 03.10.2020.g. Poštovani studenti, molimo Vas da obratite pažnju na sledeće činjenice koje se odnose na prijavu ispita za dodatni ispitni rok u periodu od 28. do 29. 09. 2020. god.: Sve uplate vezane za prijavu ispita koje izvršite u toku dana do 17 časova, Trezor Narodne banke realizuje u roku od 24 časa, a sve uplate koje izvršite nakon 17 časova Trezor NB realizuje u roku od 48 časova. Shodno tome, preporuka je da sve uplate izvršite zaključno sa ponedeljkom 28.09. 2020. god. do 17 časova. više