Pravila ponašanja i Izjava COVID 19

Radi što efikasnijeg sprovođenja mera zaštite protiv širenja virusa COVID 19, SVI STUDENTI osnovnih, master i doktorskih studija su dužni da se detaljno upoznaju sa Pravilima ponašanja na Mašinskom fakultetu tokom trajanja pandemije virusa COVID 19 (dostupnim na linku https://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/dokumenti/plan_ preventivnih_mera_mf.doc), kao i da na šalter studentske službe, u vreme određeno za upis studenata, predaju popunjenu Izjavu da su upoznati sa navedenim pravilima ponašanja. Obrazac Izjave možete preuzeti OVDE. više